Mio och Aslan

Passivitet
Lika väl som att man måste träna olika aktiviteter så är det minst lika viktigt med passivitet! Här på en parkering. Mysak gillar inte när pappa får träna och han ska vänta, så vi har lite att jobba på...